Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu //kliknij tutaj, aby pobrać//

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych //kliknij tutaj, aby pobrać//

Kwestionariusz zgłoszeniowy //kliknij tutaj, aby pobrać//

Umowa z uczestnikiem projektu //kliknij tutaj, aby pobrać//

Oświadczenie o numerze konta bankowego //kliknij tutaj aby pobrać//

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu //kliknij tutaj, aby pobrać//

Oświadczenie dla ZUS //kliknij tutaj, aby pobrać//

Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami //kliknij tutaj, aby pobrać//

Oświadczenie o dniach wolnych //kliknij tutaj, aby pobrać//